Info kliendile

Kaubakindlustus
Meie teeme kõik selleks, et Teie kaup saabuks sihtkohta ilma purunemisteta ja õigeaegselt. Samas kõiki transpordi käigus tekkivaid ohte on võimatu ette näha ja vältida. Kauba kindlustamisel on mitmeid võimalusi, vedaja vastutuskindlustus, ekspedeerija vastutuskindlustus ning veosekindlustus.
Kõikidel meie allvedajatel on olemas CMR kindlustus ning lisaks sellele omab KRM Transport ekspedeerimise kindlustust. Seega kõik meie klientide kaubad on kindlustatud kahekordselt.

Väga väärtusliku kauba puhul soovitame me kliendil endal sõlmida veosekindlustuse. Seda on võimalik sõlmida ühekordse veo puhul või siis teha pikaajaline leping mitme veo kohta. Veosekindlustuse puhul tuleb kindlasti arvestada sellega, et kindlustus ei korva puudulikust pakendist või sobimatust pakkimise viisist tekkinud kahju.